Golf på Askøy utenfor Bergen

Bli medlem

Bli medlem i Herdla Golfklubb. Du kan velge mellom følgende:

Hovedmedlem alder 22-66 år: kr. 4 390,-
Ektefelle / Samboer: kr. 3 860,-
Senior alder 67+ og uførepensjonister: kr. 3 390,-
Ungdom alder 20-21: kr. 2 650,-
Student / Militær maks 28 år: kr. 2 650,-
Medlem uten generell spillerett, med 4 greenfee: kr. 1 870,-
Junior alder 13-19 år: kr. 1 020,-
Knøtter t.o.m. 12 år: kr. 450,-

I tillegg kommer fakturagebyr fra Norkred på 36 kroner

Send oss en e-post () for nærmere informasjon.

Banestatus

Sommergreener: stengt
Vintergreener: åpen
Range: åpen