Golf på Askøy utenfor Bergen

Bli medlem

Bli medlem i Herdla Golfklubb. Du kan velge mellom følgende:

Hovedmedlem alder 22-66 år: kr. 4 860,-
Ektefelle / Samboer: kr. 3 956,-
Senior alder 67+ og uførepensjonister: kr. 3 754,-
Ungdom alder 20-21: kr. 2 700,-
Student / Militær maks 28 år: kr. 2 700,-
Medlem uten generell spillerett, med 4 greenfee: kr. 2 100,-
Junior alder 13-19 år:* kr. 1 081,-
Knøtter t.o.m. 12 år:* kr. 498,-

*1kr for junior og knøtter om minimum en forelder er fullt medlem.

I tillegg kommer fakturagebyr fra Norkred på 36 kroner

Send oss en e-post () for nærmere informasjon.