Golf på Askøy utenfor Bergen

Dokumenter til Årsmøte 4 februar

Balanse Herdla Golf 2018 Noter til budsjett HGK 2019 Revisjon 2018 Årsregnskap Herdla Golfklubb 2018Papirene til årsregnskapet og økonomi, vil bli gjort tilgjengelig 1 uke før årsmøtet og utlevert på årsmøtet.
De som ønsker papirene tilsendt, bes ta kontakt med eller

HerdlaGK_TeamHerdla_Årsmelding_2018 Styrets årsmelding 2018 Årsmelding damegruppen 2018. doc Årsmelding Medlemsbase 2018 Årsrapport banekomiteen 2018 Årsrapport herregruppen 2018 Årsrapport Junior og knøttegruppen 2018 Årsrapport seniorgruppen 2018 (002)

Banen er åpen

  • Åpen med sommergreener
  • Åpen driving range
green