Golf på Askøy utenfor Bergen

Dokumenter til Årsmøte

Innkalling årsmøte

i Herdla Golfklubb

Mandag 3 februar 2020 kl. 1800

AFK Klubbhus Myrane, kleppestø

Sak 1: godkjemming innkalling og saksliste

Sak 2: valg av møteleder, referent, tellekorps og signatur

Sak 3: klubbens årsmelding

Sak 4: Behandle klubbens reviderte regnskap 2019

Sak 5: Vedta budsjett og kontingent

Sak 6: Innkommende forslag

Sak 7: Valg

Innstilling fra valgkomite

Vi oppfordrer medlemmene til å sende inn saker/forslag til årsmøte;