Golf på Askøy utenfor Bergen

Godt gjennomført dugnad

En stor takk til alle som deltok

Kan du være med neste uke ?

SMS til Ronny 415 46 079