Golf på Askøy utenfor Bergen

Medlemskap

Priser kontingent og spillerett
Herdla Golfklubb tar imot nye medlemmer. send mail til:

Når Herdla Golfklubb har mottatt innebetaling for medlemsskap vil det bli bestilt Elektronisk Golfkort, det tar mellom 5 og 12 dager til en mottar det i posten.

Medlemmer som har betalt spillerett kan spille på banen så mye de vil hele året.
Hovedmedlemmer får tilsendt medlemsbladet “Norsk Golf”.

For sesongen 2021 gjelder følgende priser for medlemskap og spillerett på Herdla Golfbane:

Medlemskategorier Kontingent
Hovedmedlem 22-66 år 4 890,–
Ektefelle/samboer 4 000,–
Senior 67 + og uførepensjonister 3 900,–
Ungdom 20–21 og student/militær (maks. 28 år) 2 700,–
Greenfeemedlem, inkl. 4 greenfee á 18 hull 2 100,–
Junior 13–19 år* 1 100,–
Knøtter (t.o.m. 12 år)* 500,–
  •  *Gjelder ved minimun 1 forelder som er fullt medlem, hvis ikke er knøtter kr 498 og junior kr 1081

I tillegg kommer 36 kroner pr faktura, som det koster å bruke NorKred til innkreving av kontigent.

B-medlemskap (gjelder for medlemmer bosatt utenfor Hordaland, evt. sykdom/graviditet) kr. 1024,-

NB! Medlemskap i Herdla Golfklubb løper automatisk frem til en skriftlig oppsigelse er mottatt. Dette må gjøres innen årskiftet for påfølgende år. Med forbehold om feil/endringer.