Golf på Askøy utenfor Bergen

Medlemskap

Priser kontingent og spillerett
Herdla Golfklubb tar imot nye medlemmer. send mail til;

Når Herdla Golfklubb har mottatt innebetaling for medlemsskap vil det bli bestilt Elektronisk Golfkort, det tar mellom 5 og 12 dager til en mottar det i posten.

Medlemmer som har betalt spillerett kan spille på banen så mye de vil hele året.
Hovedmedlemmer får tilsendt medlemsbladet “Norsk Golf”.

For sesongen 2019 gjelder følgende priser for medlemskap og spillerett på Herdla Golfbane:

Medlemskategorier: Kontingent HGK: Spillerett HGas: Faktura sum:
Hovedmedlem 22-66 år 706,- 3684,- 4390,-
Ektefelle/samboer 626,- 3234,- 3860,-
Greenfeemedlem, inkl 4 greenfee á 18 hull 706,- Greenfee 1164,- 1870,-
Senior 67 + og uførepensjonister 516,- 2874,- 3390,-
Ungdom 20-21 og student/militær (max 28 år) 516,- 2134,- 2650,-
Junior 13-19 år 156,- 864,- 1020,-
Knøtter (t.o.m. 12 år) 86,- 364,- 450,-

I tillegg kommer 36 kroner pr faktura, som det koster å bruke NorKred til innkreving av kontigent.

B-medlemskap (gjelder for medlemmer bosatt utenfor Hordaland, evt. sykdom/graviditet) kr. 1000,-

NB! Medlemskap i Herdla Golfklubb løper automatisk frem til en skriftlig oppsigelse er mottatt. Dette må gjøres innen årskiftet for påfølgende år.

Banestatus

Sommergreener: stengt
Vintergreener: åpen
Range: åpen