Golf på Askøy utenfor Bergen

Medlemskap

Priser kontingent og spillerett
Herdla Golfklubb tar imot nye medlemmer.

Innmelding

Om du lurer på noe, send mail til:

Medlemskap i klubben er gyldig fra den dag kontigent er betalt.

Medlemmer som har betalt spillerett kan spille på banen så mye de vil hele året.
Hovedmedlemmer får tilsendt medlemsbladet «Norsk Golf».

For sesongen 2022 gjelder følgende priser for medlemskap og spillerett på Herdla Golfbane:

Medlemskategorier Kontingent
Hovedmedlem 22-66 år 5 015,–
Ektefelle/samboer 4 103,–
Senior 67 + og uførepensjonister 4 045,–
Ungdom 20–21 og student/militær (maks. 28 år) 2 765,–
Greenfeemedlem, inkl. 4 greenfee á 18 hull 2 155,–
Junior 13–19 år* 1 590,–
Knøtter (t.o.m. 12 år)* 380,–

*Ved min. 1 forelder som er hovedmedlem, er prisen kr. 1,- for Knøtter og Junior.

I tillegg kommer 36 kroner pr faktura, som det koster å bruke NorKred til innkreving av kontigent.

B-medlemskap: Uten spillerett. (gjelder for medlemmer bosatt utenfor Vestland,
evt. sykdom/graviditet) kr. 1 024,-

NB! Medlemskap i Herdla Golfklubb løper automatisk frem til en skriftlig oppsigelse er mottatt. Dette må gjøres innen årskiftet for påfølgende år.

Med forbehold om feil/endringer.