Golf på Askøy utenfor Bergen

Hordaland seniorgolf 2020

utsatt grunnet korona