Golf på Askøy utenfor Bergen

Høstkveld

Foto; Steinar Leivestad