Golf på Askøy utenfor Bergen

Innkalling til Årsmøte i Herdla golfklubb Mandag, 1 feb kl 18

AFK Klubbhus Myrane, kleppestø

Sak 1: godkjemming innkalling og saksliste

Sak 2: valg av møteleder, referent, tellekorps og signatur 

Møteleder; 

Referent, 

Tellekorps; 

Signere protokoll: 

Sak 3: klubbens årsmelding

Sak 4: Behandle klubbens reviderte regnskap 2020

Sak 5: Vedta budsjett og kontingent

Sak 6: Innkommende forslag/saker, meldes senest 18 januar.

Sak 7: Valg

Innstilling fra valgkomite