Golf på Askøy utenfor Bergen

Innmelding

Medlemskap

Vi tilbyr flere typer medlemskap. Fyll inn skjema under og du vil motta faktura i e-post. Etter betaling er registrert vil elektronisk golfkort bli bestilt og tilsendt. Medlemskap gir deg da fritt spill på Herdla Golfbane, nasjonal spillerett, NGF avgift og forsikring, Golfbox tilgang, administrasjon og handicapservice. Greenfeemedlem har inkludert 4 greenfee à 18 hull. B-medlem har ikke spillerett (gjelder for medlemmer bosatt utenfor Vestland). 

MedlemskategorierKontingent
Hovedmedlem 22-66 år4 890,–
Ektefelle/samboer4 000,–
Senior 67 + og uførepensjonister3 900,–
Ungdom 20–21 og student/militær (maks. 28 år)2 700,–
Greenfeemedlem, inkl. 4 greenfee á 18 hull2 100,–
Junior 13–19 år*1 100,–
Knøtter (t.o.m. 12 år)*500,–
* Ved min. 1 forelder som er hovedmedlem, er prisen kr. 1,- for Knøtter og Junior. I tillegg kommer 36 kroner pr faktura, som det koster å bruke NorKred til innkreving av kontigent.

Medlemsbetingelser

Kontigenten gjelder fra 01.01 til 31.12. Alle medlemskap refererer til Herdla Golfklubb lovnorm, og medlemmer bes gjøres kjent med denne. Alle kontingentsatser vedtas av klubbens årsmøte. Herdla Golfklubb fakturerer medlemskontingenten etter årsmøtet er avholdt i starten av februar. Avgift til NGF + bladet Norsk Golf er inkludert i årlig medlemskontingent for alle over 19 år. Det sendes ett blad til hver husstand. Studenter og militære skal fremvise studentbevis/vernepliktbevis. Som medlem er du selv ansvarlig for at din kontaktinformasjon til enhver tid er oppdatert. Du kan selv redigere din kontaktinformasjon i din profil i Golfbox. Alle utmeldinger og nedgradering av medlemskategori må sendes skriftlig innen 31.12. for å være gjeldende for kommende sesong. § 3 (5). Utmelding eller nedgradering etter årsskiftet innebærer at du er pliktig å betale kontingenten for det året vi da er inne i. Utmelding/endring sendes til

Skjema for innmelding

Personvernopplysninger

I forbindelse med ditt medlemskap i Herdla Golfklubb behandler vi en rekke personopplysninger om deg.
Etter den nye personopplysningsloven skal vi gi deg informasjon om hvordan vi behandler dine personopplysninger. Vi har derfor laget denne personvernerklæringen, hvor du kan lese om behandlingen av dine personopplysninger når du er medlem hos oss.