Golf på Askøy utenfor Bergen

Juniorgruppen

Grunnet mangel på juniorer er det ikke satt opp fast trening.
Ved spørsmål/interesse kontakt;

Mail :

Banestatus

Sommergreener: stengt
Vintergreener: åpen
Range: åpen