Golf på Askøy utenfor Bergen

Ny gangvei til tee på hull 9

Arbeidene med å ferdigstille den nye gangveien til tee på hull 9 er nå i gang.

Arbeidet er i gang

Arbeidet er i gang