Golf på Askøy utenfor Bergen

Godkjennelse av; Budsjett og ny avtale med baneselskap.

Det ekstraordinære årsmøte er som kjent avlyst grunnet coronaviruset og restriksjoner rundt møter. Det er behov for en snarlig avklaring rundt avtale med baneselskap og godkjenning av denne samt nytt budsjett.

Nedenfor er lenker til regnskapet og noter.

Vi sender nå ut E-post til alle medlemmer for å få godkjent budsjett og ny avtale.

De som godkjenner budsjett og avtale; forholder seg rolig. les; ikke svarer.

De som IKKE godkjenner avtale og budsjett melder dette på mail, se under.

Styret ber medlemmene å sende kort e-post til med svar hvis; NEI på følgende spørsmål:

  1. Godtar du ny avtale med Herdla Golf AS ?
  2. Godtar du årets budsjett ?

Svarfrist: klokken 16.00 den 23. mars.2020. I tillegg til svar må alle e-poster må inneholde:

  • navn
  • medlemsnummer

Dersom mer enn 50% av klubbens medlemmer svarer nei i form av mail, er avtale og budsjett IKKE godkjent.

Dersom mindre enn 50% negative svar, er avtale og budsjett godkjent.

Hilsen styret i Herdla Golfklubb