Blog

Day: mars 29, 2024

BRYT – Medlemstrening

Onsdag 17. april starter vi med medlemstreninger. Vi setter nå opp to grupper: BRYT 50 og BRYT 45. Målet med treningsgruppene er å tilrettelegge for