Innmelding

Medlemskap

Vi tilbyr flere typer medlemskap. Fyll inn skjema under og du vil motta faktura i e-post. Medlemskap er gyldig fra den dag kontigent er betalt. Medlemskap gir deg da fritt spill på Herdla Golfbane, nasjonal spillerett, NGF avgift og forsikring, Golfbox tilgang, administrasjon og handicapservice. Greenfeemedlem har inkludert 4 greenfee à 18 hull. B-medlem har ikke spillerett (gjelder for medlemmer bosatt utenfor Vestland).

MedlemskategorierKontingent (i NOK)
Hovedmedlem 22-66 år5 590,–
Ektefelle/samboer 4 590,–
Senior 67 + og uførepensjonister 4 540,–
Ungdom 20–21 og student/militær (maks. 28 år) 3 080,–
Greenfeemedlem, inkl. 4 greenfee á 18 hull 2 365,–
Junior 13–19 år* 1 298,–
Knøtter (t.o.m. 12 år)* 490,–

* Fortsatt gjelder kr 1,– for knøtt / junior hvor en foresatt betaler full pris.
I tillegg kommer administrasjonsgebyr på 36,– kroner pr faktura.

Medlemsbetingelser

Kontigenten gjelder fra 01.01 til 31.12. Alle medlemskap refererer til Herdla Golfklubb lovnorm, og medlemmer bes gjøres kjent med denne. Alle kontingentsatser vedtas av klubbens årsmøte. Herdla Golfklubb fakturerer medlemskontingenten etter årsmøtet er avholdt i starten av februar. Avgift til NGF + bladet Norsk Golf er inkludert i årlig medlemskontingent for alle over 19 år. Det sendes ett blad til hver husstand. Studenter og militære skal fremvise studentbevis/vernepliktbevis. Som medlem er du selv ansvarlig for at din kontaktinformasjon til enhver tid er oppdatert. Du kan selv redigere din kontaktinformasjon i din profil i Golfbox. Alle utmeldinger og nedgradering av medlemskategori må sendes skriftlig innen 31.12. for å være gjeldende for kommende sesong. § 3 (5). Utmelding eller nedgradering etter årsskiftet innebærer at du er pliktig å betale kontingenten for det året vi da er inne i. Utmelding/endring sendes til medlem@herdlagk.no